Registratie systeemtherapeut
Ik ben aangesloten bij de NVRG, de nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie. De NVRG behartigt de belangen van systeemtherapeuten, houdt toezicht op de opleidingseisen en voorziet in klacht- en tuchtrecht. Voor informatie over systeemtherapie of over de NVRG kun je naar www.nvrg.nl.

Als systeemtherapeut houd ik mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Behandelovereenkomst en algemene voorwaarden 
Een therapietraject start met een intakegesprek en het opstellen van een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst staat vermeld wat de reden van aanmelding is, de hulpvraag en het behandelplan. De algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.

Tarieven en vergoedingen
Klik op hier voor een overzicht van de tarieven voor therapie. Ik ben aangesloten bij de NVPA. Daardoor is het mogelijk bij een aantal ziektekostenverzekeraars een deel van de sessies vergoed te krijgen. Kijk in uw polisvoorwaarden, op deze lijst, of check bij uw verzekeraar. Relatietherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed door verzekeraars. Als je via Movir een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, kun je mogelijk via Elestia in aanmerking komen voor vergoeding van een aantal sessies. Je dient je dan te melden bij Elestia.

Privacy
Family Matters Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacystatement lees je hoe ik met deze gegevens omga.

Klachten
Indien je niet tevreden bent hoop ik dat je dit mij laat weten. Als wij er samen niet uitkomen kun je contact opnemen met de externe klachtfunctionaris. Ik ben daarvoor aangesloten bij P3NL , de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Klik hier voor het klachtenformulier. 

Overige registraties en links
Register EFT-therapeut (aanvullend getraind);  www.eft.nl 
SCHIP-behandelaar: www.schipaanpak.nl
Oudertherapeut Kinderen uit de Knel;
Bijzondere curator; lees meer  Beroepscode bijzondere curator in Jeugdzaken