Registratie MfN-registermediator
Ik ben aangesloten bij de MfN, de mediation federatie nederland. De MfN behartigt de belangen van mediators, houdt toezicht op de opleidingseisen, herregistratie, en voorziet in klacht- en tuchtrecht. Lees meer over mediation.

Mediationovereenkomst, reglement en gedragsregels
Een mediation start met het opstellen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat vermeld wat de te bespreken kwestie is en worden de uitgangspunten van vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en vrijwilligheid vastgelegd. Het mediationreglement is een uitgebreide toelichting op de overeenkomst en behandeld ook het klacht- en tuchtrecht. De gedragsregels tenslotte beschrijven het gedrag van de mediator.

Tarieven en vergoedingen
Klik op tarieven voor een overzicht van de tarieven voor mediation. Bij een laag inkomen is het mogelijk een toevoeging bij de raad voor rechtsbijstand aan te vragen. Je betaalt dan hooguit een eigen bijdrage. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden mediation. Het is zinvol je verzekeraar te raadplegen.

Privacy
Family Matters Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacystatement  lees je hoe ik met deze gegevens omga.

Klachten
Indien je niet tevreden bent hoop ik dat je dit mij laat weten. Als wij er samen niet uitkomen kun je contact opnemen met het SKM, de stichting kwaliteit mediators.

Overige registraties en links
Nederlandse mediatorsvereniging,