Geen enkel scheidend gezin wil in een gevecht belanden. Als dat toch gebeurt, en de “gewone” methodieken: mediation en relatie- of scheidingstherapie niet werken, noemen we dat een complexe scheiding. Het kenmerk van een complexe scheiding is een ernstig verstoorde communicatie, blokkerende emoties, waardoor jullie in de vechtstand komen en iedereen, inclusief de hulpverlener, advocaat en rechter, zich machteloos voelt, en iedereen slachtoffer is. Vooral de kinderen.

Wat kun je doen.
Als je merkt dat jullie scheidingsperiode wel erg lang duurt, dat er veel conflicten zijn, veel procedures, dat jullie elkaar eigenlijk weinig meer gunnen en de kinderen last hebben van jullie gedoe, is het tijd om een andere weg in te slaan.

Vaak blijkt dat als jullie in de aanloop naar jullie scheiding niet samen jullie relatie hebben afgerond, oud zeer steeds weer de kop op kan steken. Dan is het zinvol nog eens terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd; om alsnog jullie relatie “af te ronden” en jullie gescheiden gezin een kans te geven. Mediation is niet altijd de beste keus, omdat het probleem veel meer ligt in de verstoorde emotionele verhoudingen. Een SCHIP-traject of scheidingstherapie biedt de beste mogelijkheden. Individuele hulpverlening biedt ook goede kansen.