Verlies en conflict
Scheiden betekent verlies. Je hele leven staat op zijn kop, ook als je zelf degene bent die de beslissing heeft genomen. Je raakt niet alleen je partner kwijt, maar ook je toekomstperspectief, (financiële) zekerheid, soms verlies je ook je vertrouwen in de wereld. Vooral in complexe scheidingen raken de verliesaspecten nogal eens uit beeld. Verlies maakt kwetsbaar. Strijd voelt soms beter dan kwetsbaarheid. Dat maakt dat verlies en strijd makkelijk met elkaar verbonden raken. 

De SCHIP-aanpak
De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject, waarin jullie een aantal fases gezamenlijk doorlopen met als doel jullie relatie als partners (alsnog) af te ronden en je als ouders opnieuw met elkaar te verbinden. In het traject staat aandacht voor de verlieskant van jullie scheiding centraal, naast de realiteit van het conflict.

Het SCHIP-traject is zinvol in de volgende situaties:
• als het scheidingsbesluit is gevallen
• bij stagnerende scheidingsprocessen, complexe scheidingen

Ik ben als schip-behandelaar gecertificeerd. Lees hier meer over SCHIP www.schipaanpak.nl.

Het schip-traject valt onder systeemtherapie. Voor meer praktische informatie en tarieven klik hier