Een goede scheiding betekent een stabielere toekomst

Een scheiding is voor de meeste mensen een zeer moeilijke periode in hun leven, waarin ze niet op hun best zijn. Toen jullie met elkaar begonnen was dat “voor altijd” en nu dat “altijd” korter duurt dan verwacht buitelen de emoties over elkaar heen: verdriet, boosheid, angst, schuldgevoel, zorgen om de toekomst. Alles bestaat naast elkaar. Door de emoties liggen conflicten op de loer. Toch moet er van alles geregeld worden. 

Relatieafronding: SCHIP
De ervaring leert dat als jullie de tijd nemen met elkaar je relatie af te ronden, dit een betere basis biedt om de praktische scheidingsfase in te gaan en een betere uitgangspositie is om een gezamenlijk ouderschap op te bouwen. Een goede scheiding levert een stabielere toekomst.  Een speciale aanpak die gezinnen door deze fase helpt is SCHIP: vechten voor je scheiding.

Lees meer over SCHIP

Mediation voor de praktische zaken
Mediation is een prachtige werkwijze die jullie ondersteunt in het maken van afspraken om jullie scheiding te regelen en/of jullie toekomstig ouderschap vorm te geven. Ook als na een tijdje blijkt dat de indertijd gemaakte afspraken niet meer voldoen, of dat de communicatie over jullie kind(eren) stroef loopt, is mediation een goed idee.

Lees meer over mediation.

Vastgelopen scheidingsprocessen
De meeste scheidingen verlopen min of meer volgens een patroon. Na een periode van crisis, het regelen van de zaken, en een overgangsfase, hervinden de meeste ouders en kinderen hun evenwicht. Dit kan best een of twee jaar duren.
Soms kan een gezin dit evenwicht niet bereiken. Blijvende conflicten tussen de ouders hebben hun weerslag op ieders welbevinden. Familie en vrienden raken betrokken. School en hulpverleners trekken aan de bel. We spreken dan van een complexe scheiding.

Lees meer over complexe scheidingen en wat daarin mogelijk is:
• mediation
• alsnog een SCHIP traject
• Kinderen uit de Knel
• inzet van een bijzondere curator

 

[/one_third]