Als partners laat je elkaar los, als ouders blijf je verbonden

Een scheiding is voor de meeste mensen een zeer moeilijke tijd in hun leven. Toen jullie met elkaar begonnen was dat “voor altijd” en nu “altijd” korter duurt dan verwacht buitelen de emoties over elkaar heen. Verdriet, boosheid, angst, schuldgevoel, onzekerheid, het bestaat allemaal naast elkaar. Door de emoties liggen conflicten op de loer. Toch moet er van alles geregeld worden. 

In het scheidingsproces begeleid ik jullie en je kinderen bij het afscheid nemen van elkaar als partners, het komen tot scheidingsafspraken en het opbouwen van ouderschap-na-scheiding en een ouderschapsplan. 

Afscheid nemen als partners: de basis van een goede scheiding
De ervaring leert dat als partners aandacht besteden aan het samen afronden van de relatie, zij beter in staat zijn tot goede afspraken te komen, een prettiger ouderschap op weten te bouwen en last but not least een stabielere toekomst tegemoet gaan. Ik besteed daarom aandacht aan dit proces. Soms meer, soms minder, al naar gelang de fase waar jullie in zitten. Bij veel conflicten of een complexe scheiding is mediation niet altijd meteen mogelijk en is het belangrijk eerst andere hulpverlening in te zetten, zoals scheidingstherapie. Lees hierover meer bij de sectie scheiden of bij scheidingsgesprekken.

 Het echtscheidingsconvenant: afsluiting en basis voor de toekomst
De scheidingsafspraken die jullie maken worden vastgelegd in een convenant. Een goed doordacht convenant is de afsluiting van de zakelijke kant van jullie relatie en legt de basis voor ieders (financiële) toekomst. Want het leven gaat verder. Daarom werk ik als het nodig is samen met externe deskundigen zoals advocaten, financieel planners en notarissen.

Bij een echtscheiding of beëindigen van een geregistreerd partnerschap is altijd een advocaat nodig om het convenant en het ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen.

Het ouderschapsplan: de kinderen praten mee
Jullie kinderen maken van alles mee in de scheidingsperiode. Zij hebben hun eigen verhaal en dat mag gehoord worden. Kindgesprekken vormen daarom een wezenlijk onderdeel van het komen tot een ouderschapsplan. Ook omdat jullie in het ouderschapsplan aan moeten geven hoe jullie je kinderen bij het tot stand komen van het plan betrokken hebben.
Uitgangspunt is altijd dat jullie kinderen twee ouders hebben en dat zij recht hebben op één leven waar beide ouders deel van uitmaken.

Na een tijdje…
Ondanks alle goede intenties en afspraken kan het gebeuren dat je als ouders na een paar jaar merkt dat jullie communicatie stroef verloopt. Of mogelijk is er bij een van jullie of bij de kinderen iets veranderd waardoor het ouderschapsplan aangepast moet worden. Ook dan is mediation zinvol.

Lees meer bij scheiden.

Voor praktische informatie over mediation en tarieven klik hier.