Conflicten kosten zoveel meer dan geld …

Mediation, of bemiddeling is een gespreksmethode die helpt om een kwestie tot een oplossing te brengen en daarbij conflicten te voorkomen. Of om weer beweging te krijgen in conflicten die zijn vastgelopen, zodat de kwestie alsnog opgelost kan worden. Even belangrijk is de verstoring in de relatie tussen betrokkenen te herstellen. Aan mediation liggen drie vaste uitgangspunten ten grondslag: vertrouwelijkheid van hetgeen besproken wordt, de onafhankelijkheid van de mediator en vrijwillige bereidheid van betrokkenen met elkaar in gesprek te gaan.

Mediator als procesbegeleider
Als mediator begeleid ik jullie in het weer naar elkaar luisteren, help ik jullie te zien waar het eigenlijk over gaat, onderzoek ik met jou en de ander(en) hoe je zelf handelt in deze situatie. Dan kan er beweging komen, zodat je uit het conflict kunt stappen en samen naar oplossingen voor de kwestie kunt zoeken.

Wanneer mediation
Mediation zet je bij voorkeur in om een (verder oplopend) conflict te voorkomen, bijvoorbeeld bij
• verstoorde verhoudingen en conflicten in families of samenwerkingsverbanden
• het komen tot scheidingsafspraken of een ouderschapsplan
• vastgelopen ouderschap na scheiding; herzien van een bestaand ouderschapsplan
• als individueel conflictcoachingstraject

Mediation is minder effectief bij langdurig vastgelopen conflicten of bij een vechtscheiding.

Je kunt zelf kiezen voor mediation of naar mediation verwezen worden als fase-onderdeel van een juridische procedure.

Praktische info
Ik ben aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland en werk als MfN-registermediator met een mediationovereenkomst en volgens het MfN-reglement. Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat ik voor cliënten met een laag inkomen een toevoeging aan kan vragen.

Voor praktische informatie over mediation en tarieven klik hier.

Win – Win
Bij mediation gaat het niet om winnen of verliezen.
Het gaat erom tot een oplossing te komen
waar alle conflictpartners baat bij hebben,
de zogenaamde win-winsituatie.

Vooral in conflicten waarbij mensen
nog verder moeten met elkaar,
bijvoorbeeld als ouders na een scheiding,
als buren,
of in samenwerkingsverbanden,
is win-win de meerwaarde van mediation.

‘Zacht voor de Mens
Hard voor het Conflict’