Carin Naber Van Halm afbeelding

Verbinden & verhelderen

Ik werk met mensen, stellen, gezinnen, die zich om wat voor reden dan ook op een kruispunt in hun leven bevinden. Mensen lopen vast in hun verhouding tot degenen die hen lief zijn. Soms willen mensen uit elkaar, soms willen ze juist samen blijven, soms weten ze het nog niet. Of er is een conflict wat alle betrokkenen belet verder gaan. Er moet een stap gezet worden.

Als uitgangspunt kom ik een tijdje bij mijn cliënten op het kruispunt staan en kijk ik met hen naar de patronen en interacties waar ze steeds in terechtkomen. Om helder te krijgen hoe ze zich verhouden tot elkaar. Welke betekenis zij geven aan wat er gebeurt. Om samen oog te krijgen voor de invloed die dit heeft op de interactie met de ander. De kern van mijn werk is mensen helpen zich met zichzelf en (weer) met elkaar te verbinden zodat ze in staat zijn een stap te zetten.

Carin Naber Van Halm
Psycholoog / Systeemtherapeut  

EFT Registertherapeut
MfN-registermediator
Bijzondere curator